Sponsoren

Sponsorverzoeken

Coop Dekker ontvangt regelmatig sponsorverzoeken voor uiteenlopende projecten en evenementen. Dit zijn er zelfs meer dan waaraan wij kunnen voldoen. Met sponsoring willen we een win-win situatie creëren voor (de inwoners van) Rijsenhout en voor onszelf. Sponsoring gebeurt bij voorkeur niet alleen door middel van financiële ondersteuning in ruil voor naamsvermelding, maar vooral ook door onze kennis en ervaring in te zetten en daar waar nodig onze handen uit de mouwen te steken.

 

Wij hanteren een aantal uitgangspunten:

1. Sponsoring dient gericht te zijn op iets dat plaats heeft in Rijsenhout. Rijsenhouters zijn onze klanten en wij willen er graag zijn voor deze klanten.

2. Sponsoring moet de mogelijkheid bieden tot positionering van Coop Dekker: de servicesupermarkt van Rijsenhout.

3. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met onze randvoorwaarden: Samen werken is samen doen / afspraak is afspraak / open, eerlijk en transparant.

4. Sponsoring heeft geen betrekking op religieuze of politieke doeleinden, studentenreizen of –feesten, noch op particuliere initiatieven.

5. Er dient sprake te zijn van een tegenprestatie door de gesponsorde partij

 

 

Aanvragen kunnen uitsluitend via dit formulier worden ingediend.

 

 

 

 

Naam van de organisatie*

Naam van contactpersoon*

Email contactpersoon*

Telefoonnummer contactpersoon

Naam van het evenement

Korte evenement-/ projectbeschrijving

Datum van het evenement / planning van het project

Eventuele andere sponsorpartners

Motivatie van de sponsoraanvraag*

De laatste keer dat u bij ons een sponsorbijdrage heeft ontvangen

Tegenprestatie

Copyright © All Rights Reserved